ייפוי כוח מתמשך – לתכנן את העתיד

מה ההבדל בין מינוי אפוטרופוס לבין מינוי מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך? באילו תחומים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם כשיר מעל גיל 18 למנות מיופה כוח אחד או יותר, אשר יהיו רשאים לפעול מטעמו בתחומים המרכזיים בחייו, במועד בו אותו אדם כבר לא יהיה כשיר וצלול מספיק בכדי לנהל את ענייניו בעצמו. מדובר בהחלטה משמעותית בחייו של אותו אדם, שמאפשרת לו לבחור מתוך רצונו החופשי באדם אחר שיפעל מטעמו בעתיד.

עו"ד אהוד פאי, בעל הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך מכוח חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מסביר מה ההבדל בין מינוי אפוטרופוס לבין מינוי מיופה כוח, ומה הם התחומים שניתן לכלול במסגרת ייפוי כוח מתמשך.

מה ההבדל בין אפוטרופוס לבין ייפוי כוח מתמשך?

במהלך שנת 2016 בוצע תיקון מס' 18 במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר הוסיף לחוק את ההסדר המשפטי של ייפוי כוח מתמשך. עד למועד תיקון זה, האפשרות המרכזית שאפשרה לאדם שהפך לבלתי כשיר להמשיך ולנהל את ענייניו הייתה באמצעות מינוי אפוטרופוס.

יחד עם זאת, לצורך מינוי אפוטרופוס נדרש האדם שמעוניין להתמנות כאפוטרופוס להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט ומדובר למעשה בהליך משפטי שדורש גם את מעורבותו של האפוטרופוס הכללי, וככל ובית המשפט נעתר לבקשה נדרש האדם שמתמנה כאפוטרופוס להגיש דו"חות תקופתיים.

במסגרת מינוי אפוטרופוס אין לאדם שממונה לו אפוטרופוס שליטה רבה על מה יעשה בענייניו, ובדיוק לשם כך נועד ייפוי כוח מתמשך. שכן, התיקון בחוק בו התווסף ייפוי כוח מתמשך, בוצע על רקע חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובמטרה להתחשב ברצונותיו של האדם, ומתוך רצון לאפשר לו כאשר הוא כשיר ומתוך בחירות מושכלות לבחור מי וכיצד ינהלו את חייו בהתאם לרצונו החופשי ושיקול דעתו.

אילו תחומים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

במסגרת ייפוי כוח מתמשך ניתן לכלול את שלושת התחומים המרכזיים בחיינו: תחום הרכוש, תחום הרפואי, ועניינים אישיים. הממנה (האדם שעבורו נערך ייפוי הכוח) רשאי למנות מיופה כוח רק בתחום אחד מתחומים אלה, וכן רשאי למנות מיופה כוח אחד לכל תחום בנפרד.

בתחום הרכוש רשאי הממנה למנות מיופה כוח לדוגמה – לצורך ניהול חשבונות הבנק שלו, לרבות לצורך ניהול חסכונות והשקעות, וכן רשאי להסמיך את מיופה הכוח לטפל עבורו בנכסים שבבעלותו (לדוגמה בהתקשרות עם שוכרים או בגביית דמי שכירות או באיתור שוכרים).

בתחום הרפואי רשאי הממנה למנות מיופה כוח לדוגמה – לצורך הסכמה או סירוב למתן טיפול רפואי מסוים או אשפוז או לקבל מידע רפואי שנדרש לקבלת החלטה לטיפול רפואי. יחד עם זאת, לא ניתן לערוך ייפוי כוח רפואי בלבד בייפוי כוח מתמשך ולשם כך נועד ייפוי כוח לטיפול רפואי מכוח חוק זכויות החולה. כמו כן, מיופה הכוח אינו רשאי לקבל החלטות מטעם הממנה מכוח חוק החולה הנוטה למות.

בתחום האישי רשאי הממנה למנות מיופה כוח לדוגמה – לצורך טיפול בענייניו היומיומיים, כגון בנושא דת, תרבות, פנאי, דיור וכיו"ב, וזאת על מנת לדאוג לכך שאיכות ורמת חייו ישמרו. בנוסף, הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לפעול מטעמו לצורך מיצוי זכויות מול לדוגמה המוסד לביטוח לאומי או מול חברות ביטוח, וכן רשאי להסמיך את מיופה הוכח להגיש מטעמו תביעות משפטיות ככל ויידרש.

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. לחצו כאן למידע נוסף על ייפוי כוח מתמשך

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *